De patiënt

G-kracht psychomedisch centrum BV is een specialistische GGZ-instelling voor ambulante psychotherapie en psychofarmacologische behandelingen. G-kracht biedt een scala aan diagnostiek- en behandelmogelijkheden voor patiënten met uiteenlopende psychische klachten en problemen. Klik op deze link voor de patientenfolder waar we beknopt een aantal voor u relevante punten hebben beschreven.