Wachtlijst en wachttijden (Algemene informatie)

Wachtlijst en wachttijden

 

Algemene informatie

Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is. Deze kan per locatie verschillen. Hoewel wij onze uiterste best doen om deze zo klein mogelijk te houden, kunnen we niet voorkomen dat u op een wachtlijst komt. U kunt ons mailen met vragen over of wij eventueel andere zorgverleners in uw regio kennen die kortere wachttijden hebben. U kunt hier zelf ook naar kijken door te kijken op www.kiesbeter.nl. Verder willen wij u attenderen op de toenemende hoeveelheid zelfhulpboeken voor uiteenlopende psychische problemen. Veel mensen hebben hier baat bij. Enkele uitgevers van zelfhulpboeken zijn; www.bsl.nl , www.boom.nl , www.hogrefe.nl. Daarnaast kunt u op Internet verschillende zelfhulp Apps downloaden en zijn er E-health programma's voor uiteenlopende problemen te vinden.

Op de website van G-kracht psychomedisch centrum BV zal 1 keer per maand een overzicht worden geplaatst van de gemiddelde wachttijd tussen moment van aanmelding en intakegesprek.

Daarnaast kan het zijn dat u de mogelijkheid wordt aangeboden om eerder in behandeling te komen indien u aan een groepstherapie wilt deelnemen, indien u daar bereidt toe bent en door de groepstherapeuten geschikt voor wordt bevonden. Wetenschappelijk onderzoek naar verschillende groepstherapievormen laat zeer gunstige therapieresultaten en maakt het mogelijk om meerdere mensen tegelijk te behandelen, waarbij mensen vaak ook onderling steun, herkenning en erkenning bij elkaar vinden.
U kunt ook benaderd worden voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek. Binnen G-kracht psychomedisch centrum vindt met enige regelmaat wetenschappelijk onderzoek plaats. Deelname aan het wetenschappelijk onderzoek geeft u voorrang op wachtlijsten.
Tot slot; G-kracht psychomedisch centrum hanteert alleen een wachtlijst voor aanmelding. Zodra u bent uitgenodigd voor een intakegesprek komt u in behandeling bij diegene die u uitnodigd voor het intakegesprek tenzij u gezamelijk anders overeenkomt. Hiermee proberen wij voor u te voorkomen dat u aan verschillende zorgverleners uw verhaal moet vertellen en dat de kans op wachttijd voor behandeling verkleind wordt. 

Belangrijk

Per zorgverzekeraarsgroep hebben wij (verschillende) afspraken gemaakt over het aantal mensen dat wij jaarlijks mogen behandelen. Dit wordt eenzijdig door de zorgverzekeraar bepaalt. Het gevolg hier van is dat de wachttijd voor u niet alleen afhankelijk is van wanneer u zich aanmeldt en het totaal aantal aanmeldingen (van andere mensen), maar ook van uw zorgverzekering. Wanneer u zich online aanmeldt bij ons ziet u een pop up venster met daarin de gemiddelde wachttijd per zorgverzekeraar (mocht er geen pop up scherm verschijnen dan heeft u mogelijk in uw Internetinstellingen het verschijnen van pop ups geblokkeerd). Daarnaast kan de wachttijd per locatie enigszins verschillen. Wij proberen u zo goed als mogelijk te informeren over onze wachttijden.

U kunt wachttijden beinvloeden door: 
1. Uw verzekeraar te attenderen op dat zij meer geld beschikbaar moeten stellen aan G-kracht, 
2. Over te stappen van verzekeraar (ieder einde van een jaar), 
3. Een restitutiepolis te nemen waardoor u uw keuzevrijheid vergroot (Per verzekeraar kan het verschillen hoeveel u krijgt vergoed)
4. Contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Houd u er wel rekening mee dat dit kan betekenen dat u geen behandeling bij G-kracht psychomedisch centrum kan krijgen, maar wordt doorgestuurd naar een andere instelling/ zorgaanbieder.