Overig cursusaanbod (IPT-G)

Interpersoonlijke psychotherapie in een groep

Een geprotocolleerde behandeling voor depressie

Bij interpersoonlijke psychotherapie in groepen (IPT-G) worden de vier focussen van de Interpersoonlijke psychotherapie toegepast in een ambulante kortdurende groepstherapie (Wilfley, e.a., 2000). Het betreft een vorm van korte termijn groepspsychotherapie voor de behandeling van depressie.

Interpersoonlijke psychotherapie is een kortdurende individuele psychotherapie, die door Klerman e.a. (1984) is ontwikkeld voor de behandeling van depressie. Uit onderzoek blijkt dat IPT ook effectief is bij de behandeling van andere psychiatrische ziektebeelden en doelgroepen, zoals eetstoornissen (Wilfley e.a., 2002) en adolescenten (Mufson e.a.2004).

In Nederland wordt interpersoonlijke psychotherapie aanbevolen in de Multidisciplinaire Richtlijnen voor de behandeling van depressie en voor patiƫnten met een eetbuistoornis (www.ggzrichtlijnen.nl).

Bij de keuze voor interpersoonlijke psychotherapie is er sprake van een stressvolle gebeurtenis, die de aanleiding is voor het (weer) krijgen van een depressie. Een belangrijk onderdeel van deze vorm van psychotherapie is het werken met een focus. Er zijn vier verschillende focussen: rouw; interpersoonlijk conflict; rolverandering en interpersoonlijke sensitiviteit.

Voor de start van de groepstherapie wordt de focus in drie individuele voorbereidende gesprekken vastgesteld. De groepstherapie is de eerste drie zittingen semi-gestructureerd. Door middel van een kennismakingsoefening, psycho-educatie en het gebruiken van een sociogram wordt de cohesie in de beginfase van de groep bevorderd. Daarna wordt er uitsluitend groepsdynamisch gewerkt.

 

Doel

De cursist is bekend met de theoretische uitgangspunten van de interpersoonlijke psychotherapie en de korte termijn groepspsychotherapie

De cursist heeft geleerd om de basisvaardigheid voor interpersoonlijke psychotherapie toe te passen in een semi-gestructureerde groep.

 

Doelgroep

Psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen en GZ- psychologen:

-die werkzaam zijn met behandelgroepen in de geestelijke gezondheidszorg.

-die basiservaring hebben met het werken met Interpersoonlijke Psychotherapie

 

Accreditatie en erkenning

Deze cursus is erkend door de Ned. Ver. voor Groepspsychotherapie en Groepsdynamica als modulaire cursus met 18 punten voor groepspsychotherapeuten en groepswerkers.

FGZP-Klinisch Psycholoog herregistratie met 18 punten

NIP Eerstelijnspsycholoog herkwalificatie met 27 punten

 

Inhoud

- Diagnostiek, indicatiestelling en de voorbereidende gesprekken voor de start van de IPT-G 

- De werkwijze van de IPT-G

- Het gebruik maken van de diverse technieken bij de focussen rouw, interpersoonlijk

   conflict, rolverandering en interpersoonlijke sensitiviteit

- De ontwikkelingsfasen in een semi-gestructureerde korte termijn groepstherapie

- Het vasthouden van de focus in een groepsdynamische groep

- Specifieke methodieken in deze vorm van groepstherapie

- Effectmetingen en terugkoppeling van vragenlijsten in de IPT-G

 - Nieuwe toepassingen van IPT in groepen

 - IPT-G en onderzoek: De laatste stand van zaken en lopend onderzoek

 

Didactische werkvormen

Theoretisch: door middel college, literatuurstudie en literatuurbespreking

Praktisch met het oefenen van vaardigheden door middel van rollenspelen en simulatie van groepszittingen.

Daarbij leert de cursist om een directieve therapeutische houding toe te passen in een kortdurende groepstherapie.

 

Certificaat

U ontvangt een certificaat als u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

In totaal 18 contacturen.


Literatuur

Snippe, D. (2009). Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep (pp.42-60). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Blom, M., Jonker, K. & Peeters F., (2010) Leerboek Interpersoonlijke psychotherapie, Bohn Stafleu van Loghum, Hoofdstuk 4.3.4: IP-SRT in een groep, p79-85 en Hoofdstuk 4.8.4: Groeps-IPT bij eetstoornissen, p108-110.

 

Kosten

Op uw verzoek stellen wij een offerte voor u op.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers

Docent

D. Snippe, psychotherapeut,

Opleider NVGP en IPT