Verzekeraars

G-kracht psychomedisch centrum BV streeft ernaar om met zo veel mogelijk verzekeraars een contract af te sluiten voor specialistische GGZ-behandelingen. Het gaat hierbij om behandelingen die gedaan worden door een psycholoog of psychiater. 

Bij het afsluiten van contracten zullen wij kijken naar ervaringen van onze patienten en naar de ervaringen die wij met zorgverzekeraar hebben. Ook zullen hierbij de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen kritisch worden nagelopen. Het kan zijn dat wij vinden dat een zorgverzeker (-scombinatie) niet voldoet aan onze eisen voor samenwerking. Wij sluiten dan geen contract af met de betreffende zorgverzekeraars totdat zij voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Specialistische GGZ contracten

Een overzicht van zorgverzekeraars waar een contract mee afgesloten is vindt u op deze pagina. Mocht blijken dat er nog geen contract met uw zorgverzekeraar is afgesloten, laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar info@g-kracht.com. Indien G-kracht psychomedisch centrum BV zich kan vinden in de contractvoorwaarden van de zorgverzekeraar zal met hen alsnog een contract worden afgesloten.

 

Ook voor 2019 hebben we met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hieronder een overzicht met welke verzekeraars we een contract voor 2019 hebben kunnen afsluiten met daarbij een opmerking t.a.v. de zorginkoop en afhandeling, maar ook ten aanzien van hoe wij vinden dat de verzekeraar kwalitatief goed is voor de GGZ-zorg. Deze kwalificatie zullen we in de loop der jaren verder ontwikkelen mede aan de hand van gesprekken met u als verzekerde, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Wij hopen zo ons aandeel te kunnen leveren in het meer transparant maken van het aandeel van de verzekeraars in het gezamelijk zorgen voor een goede GGZ-zorg.

Multizorg (verzekeringscombinatie; AEVITA ASR, Fortis, de Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, IAK, Nedasco, Zorg en Zekerheid, Eno (Salland), Hollandse Zorg, Energiek, Nedasco ONVZ, PNO Ziektekosten, VPZ, VVAA, ONVZ): Contract is afgesloten. Met deze verzekeraar hebben we realistische afspraken ten aanzien van zorg en zorgbudget kunnen maken. 
Zilveren Kruis (verzekeringscombinatie; Agis, Avero, FBTO, Groeneland, OZF, Interpolis, PWZ, Zilveren Kruis, Achmea, de Friesland): Contract is afgesloten. Met deze verzekeraar hebben we realistische afspraken ten aanzien van zorg en zorgbudget kunnen maken. 
DSW/ Stad Holland/ inTwente Zorgverzekeraar/ Anno12 Zorgverzekeraar: Contract is afgesloten. Met deze verzekeraar hebben we realistische afspraken ten aanzien van zorg en zorgbudget kunnen maken. 
Azivo Menzis (verzekeringscombinatie; Azivo, Amicon, Anderzorg, Confior, Geove, Nederzorg, NVS, Menzis): Contract is afgesloten. 
VGZ (verzekeringscombinatie; VPZ/ VGZ, Cares en Goudse, IZA, IZZ, SIZ, Trias, UMC, Unive, Uvit): Contract is afgesloten. Wel is er een zeer beperkt budget beschikbaar. Op basis van onze ervaringen betekent dit dat we niet alle patienten zullen kunnen behandelen die zich aanmelden.

Voor 2019 hebben wij met alle verzekeraars een contract gesloten, behalve voor de verzekerpolissen van IptiQ (Promovendum, National Academic, Besured) en CZ (CZ, CZdirect, Nationale Nederlanden, Ohra). Heeft u een van de verzekeringspolissen bij IptiQ of CZ dan wordt de zorg door deze verzekeraar niet vergoed en moet u de behandeling zelf betalen of naar een zorgaanbieder gaan die wel een contract heeft afgesloten met IptiQ of CZ. 

Wat als ik bij een verzekeraar ben aangesloten waarmee jullie geen contract hebben en ik WEL bij jullie in zorg wil komen gelet op jullie specialistische kennis en goede behandelresultaten?

1. Houdt u er rekening mee dat wij u een rekening sturen conform het geldende maximum-NZA-tarief voor het jaar waarin u bij ons bent gestart met uw zorgtraject. Wij brengen, conform de NZA-regels, de tijd in rekening van voorbereidingstijd, verslaglegging, overlegtijd met collegae en de tijd dat we contact met u hebben. Wij doen dit vanaf het moment dat we contact met u leggen. Wanneer u op Internet zoekt op NZA-tarieven ggz en jaar waarin u behandeling start dan kunt alle informatie vinden. 
2. Wij gaan er vanuit dat u deze rekening volledig betaald en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur doet. Het is vervolgens aan u om na betaling aan ons de factuur bij uw verzekeraar in te dienen (meestal betalen verzekeraars een deel, rond de 64% van het NZa-tarief, van de kosten aan u terug. Zoek voor dat u aan de behandeling begint uit hoeveel % van de factuur de verzekeraar aan u betaalt. Het resterende bedrag is voor uw eigen rekening.) 
3. Bespreek vooraf met uw behandelaar in welke productgroep (BGGZ) u behandeld wordt of wat de verwachting is voor de DBC (SGGZ) en welk bedrag hier aan hangt. Het kan zijn dat in tussentijdse evaluatie naar voren komt dat een langere behandeling nodig is. Bespreek met uw behandelaar wat de financiele consequenties hiervan zijn.

Basis-GGZ

Per 1 januari 2014 is de basis generalistische GGZ geintroduceert door overheid, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen ter uitbreiding op de 'eerste lijn'. G-kracht biedt sinds 2014 ook zorg in deze basis generalistische GGZ (kortdurende behandelingen). Dit doen wij via Basiskracht (www.basis-kracht.com)