Formulieren

Online contact leggen

Op deze pagina vindt u verschillende online-formulieren waarmee u contact kunt leggen met G-kracht psychomedisch centrum BV. Kies het contactformulier dat het beste bij u past en vul het online in. U krijgt een geautomatiseerd bericht te zien wanneer het online-formulier goed is aangekomen.

 

Patienten die zich aanmelden

In geval dat u zich aanmeldt als patient bij G-kracht willen wij u op onze wachtlijst attenderen. Wij nemen contact met u op zodra er een behandelmogelijkheid/ diagnostiekmogelijkheid voor u is. Dit kan enkele maanden duren. Het is helaas ondoenlijk voor ons om u tussentijds te informeren over waar u op de wachtlijst staat en hoe lang het nog kan duren.

G-kracht psychomedisch centrum heeft het aanbod van groepstherapie uitgebreid. Patienten die bereid zijn om deel te nemen aan een groepstherapie kunnen over het algemeen eerder in behandeling komen. Misschien goed om te weten dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat patiënten die groepstherapie volgen vergelijkbare of zelfs betere behandelresultaten behalen in vergelijking met patiënten die individuele therapie volgen. 

LET OP: De wachtlijst per zorgverzekeraar kan verschillen afhankelijk van hoeveel budget uw verzekeraar beschikbaar heeft gesteld. In het pop up scherm dat voorafgaand aan het aanmeldformulier verschijnt staat altijd de meest up to date informatie voor u (mocht er geen pop up scherm verschijnen dan heeft u mogelijk in uw Internetinstellingen het verschijnen van pop ups geblokkeerd).

U kunt de wachttijd beinvloeden door:
U kunt uw zorgverzekeraar informeren over de wachttijd, bijvoorbeeld wanneer deze veel afwijkt van de andere zorgverzekeraars. Zo weet uw zorgverzekeraar beter waar u behoefte aan heeft en kunnen zij hier ook rekening mee houden in het afsluiten van contracten. U kunt op deze manier de (toekomstige) wachtlijst positief beinvloeden. Ook kan de zorgverzekeraar u wachtlijstbemiddeling aanbieden. Dit kan ook betekenen dat de zorgverzekeraar voor u op zoek gaat naar een andere instelling/ zorgaanbieder die een kortere wachttijd heeft.
We willen u er daarnaast op attent maken dat u 1 keer per jaar kunt wisselen van zorgverzekeraar en daarmee sturing kan geven aan de zorg die u wilt hebben. Denk ook aan de mogelijkheid van de restitutiepolis die uw keuzevrijheid vergroot. Als u meer wilt weten over de kwaliteit van zorgverzekeraars op basis van onze ervaringen dan kunt u meer informatie op onze webpagina Zorgverzekeraars.

Professionals

Professionals die online contact leggen met G-kracht in verband met overleg over een patient, verzoek om scholing of samenwerking zullen binnen 5 werkdagen een bericht van ons ontvangen.