Aanmeldformulier psychodiagnostisch/ psychiatrisch onderzoek

Welkom bij G-kracht psychomedisch centrum

Om u goed van dienst te zijn informeren wij u over de wachttijd per zorgverzekeraar. De wachttijd kan per zorgverzekeraar wisselen en is afhankelijk van het aantal patienten dat zich reeds heeft aangemeld en de afspraken die gemaakt zijn met de zorgverzekeraar. Dit wordt eenzijdig door de zorgverzekeraar bepaalt.

 

----------------------------

TIJDELIJK GELDT HET VOLGENDE:

We nemen op dit moment geen aanmeldingen aan voor langdurige individuele behandeling. Wij willen eerst onze huidige wachtlijst verkleinen. U kunt zich op dit moment uitsluitend aanmelden voor schemagroepstherapie of voor een individuele behandeling die maximaal 25 sessies bevat. Alleen indien u zich aanmeldt voor een groepstherapie.

Indien u op zoek bent naar een langdurende individuele behandeling raden we u aan om contact op te nemen met uw verwijzer of uw zorgverzekeraar, afdeling zorgbemiddeling met het verzoek of zij elders aanbod voor u weten.

Zodra wij weer ruimte hebben op de wachtlijst voor langdurige individuele behandeling zullen wij dat op de website vermelden.

-------------------------

 

Momenteel is er een gemiddelde wachttijd van 36 weken voor individuele behandeling. Voor groepstherapie is de wachtlijst veel korter; 24 weken.

Verzekeraars waarmee we voor 2021 een contract hebben afgesloten:

Achmea (verzekeringscombinatie; FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis, Zilveren Kruis ZieZo, ProLife, Aon)

VGZ (Verzekeringscombinatie; IZA, UMC zorgverzekering, Univé, Zekur.nl, VGZ, Bewuz zoverzekerd, IZ, Promovendum, National Academic, Besured,

OWM (Verzekeringscombinatie; Zorg en Zekerheid, AzVZ)

ONVZ (Verzekeringcombinatie; ONVZ, PNOzorg, VvAA, Jaaah)

Menzis (Verzekeringscombinatie; Anderzorg, Menzis, Hema)

ENO (Verzekeringscombinatie; Salland Zorgverzekeringen ZorgDirect)

DSW (Verzekeringscombinatie; Stad Holland, DSW zorgverzekeraar, InTwente zorgverzekeraar)

A.S.R. (Verzekeringscombinatie; a.s.r., Ditzo, De Amersfoortse)

 

Voor 2021 hebben wij met alle verzekeraars een contract gesloten, behalve voor de verzekerpolissen van Eucare (Aevitae) en CZ (CZ, CZdirect, Just CZ Nationale Nederlanden, Ohra). Heeft u een van de verzekeringspolissen bij Eucare of CZ dan wordt de zorg door deze verzekeraar niet vergoed en moet u de behandeling zelf betalen of naar een zorgaanbieder gaan die wel een contract heeft afgesloten met Eucare of CZ.

Wat als ik bij een verzekeraar ben aangesloten waarmee jullie geen contract hebben en ik WEL bij jullie in zorg wil komen gelet op jullie specialistische kennis en goede behandelresultaten?

1. Houdt u er rekening mee dat wij u een rekening sturen conform het geldende maximum-NZA-tarief voor het jaar waarin u bij ons bent gestart met uw zorgtraject. Wij brengen, conform de NZA-regels, de tijd in rekening van voorbereidingstijd, verslaglegging, overlegtijd met collegae en de tijd dat we contact met u hebben. Wij doen dit vanaf het moment dat we contact met u leggen. Wanneer u op Internet zoekt op NZA-tarieven ggz en jaar waarin u behandeling start dan kunt alle informatie vinden. 
2. G-kracht psychomedisch centrum heeft een WTZi-erkenning en een kwaliteitsstatuut en zal op de factuur die u krijgt ook het AGB-code van de instelling en BIG-nummer van de regiebehandelaar schrijven.
3. Wij gaan er vanuit dat u deze rekening volledig betaald en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur doet. Het is vervolgens aan u om na betaling aan ons de factuur bij uw verzekeraar in te dienen (meestal betalen verzekeraars een deel, rond de 64% van het NZa-tarief, van de kosten aan u terug. Zoek voor dat u aan de behandeling begint uit hoeveel % van de factuur de verzekeraar aan u betaalt. Het resterende bedrag is voor uw eigen rekening.) 
4. Bespreek vooraf met uw behandelaar in welke productgroep (BGGZ) u behandeld wordt of wat de verwachting is voor de DBC (SGGZ) en welk bedrag hier aan hangt. Het kan zijn dat in tussentijdse evaluatie naar voren komt dat een langere behandeling nodig is. Bespreek met uw behandelaar wat de financiele consequenties hiervan zijn.

Houdt u er aub rekening mee dat we gemiddelde tijden geven en dat dit dus een schatting is. De werkelijke wachttijd kan korter of langer zijn.

U kunt uw zorgverzekeraar informeren over de wachttijd, bijvoorbeeld wanneer deze veel afwijkt van de andere zorgverzekeraars. Zo weet uw zorgverzekeraar beter waar u behoefte aan heeft en kunnen zij hier ook rekening mee houden in het afsluiten van contracten. U kunt op deze manier de (toekomstige) wachtlijst positief beinvloeden. Dit kan ook betekenen dat de zorgverzekeraar voor u op zoek gaat naar een andere instelling/ zorgaanbieder die een kortere wachttijd heeft.
We willen u er daarnaast op attent maken dat u 1 keer per jaar kunt wisselen van zorgverzekeraar en daarmee sturing kan geven aan de zorg die u wilt hebben. Denk ook aan de mogelijkheid van de restitutiepolis die uw keuzevrijheid vergroot. Als u meer wilt weten over de kwaliteit van zorgverzekeraars op basis van onze ervaringen dan kunt u meer informatie op onze webpagina Zorgverzekeraars.

Namens G-kracht psychomedisch centrum, 
Maarten de Boo 
Michiel van Vreeswijk 

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Onderstaande gegevens zijn nodig voor het versturen van een uitnodigingsbrief met daarin een afspraak voor het psychologisch / psychiatrisch onderzoek en voor het declareren van het onderzoek bij u of uw verzekering. Ook kan het zijn dat wij u vooraf nog benaderen voor het stellen van enkele vragen ter verduidelijking van de diagnostische vraag.

Man Vrouw

(uw e-mailadres zal gebruikt worden voor versturen van ontvangstbevestiging en overig contact)
Ik heb de privacy, regelgeving en klachten en betaling voor behandeling en diagnostiek gelezen.
Ik heb me op de hoogte gesteld van de gemiddelde wachttijd bij G-kracht psychomedisch centrum BV.
U gaat akkoord met aanleveren van uw diagnose + uitkomsten van ROM-metingen aan het SBG (zie voor meer informatie deze link):    Nee Ja
U gaat akkoord met het geanonimiseerd gebruiken van de diagnose + uitkomsten behandelmeting voor wetenschappelijk onderzoek bij G-kracht:    Nee Ja