Aanmeldformulier volwassenen

Welkom bij G-kracht psychomedisch centrum

Om u goed van dienst te zijn informeren wij u over de wachttijd per zorgverzekeraar. De wachttijd kan per zorgverzekeraar wisselen en is afhankelijk van het aantal patienten dat zich reeds heeft aangemeld en de afspraken die gemaakt zijn met de zorgverzekeraar. Dit wordt eenzijdig door de zorgverzekeraar bepaalt.

 

Achmea (verzekeringscombinatie; Agis, Avero, FBTO, Groeneland, OZF, Interpolis, PWZ, Zilveren Kruis, Achmea). Gemiddelde wachttijd in weken is; 32 weken (dit kan per locatie verschillen)
Azivo Menzis (verzekeringscombinatie; Azivo, Amicon, Anderzorg, Confior, Geove, Nederzorg, NVS, Menzis). Gemiddelde wachttijd in weken is; 32 weken (dit kan per locatie verschillen)
Multizorg (verzekeringscombinatie; AEVITA ASR, Fortis, de Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, IAK, Nedasco, Zorg en Zekerheid, Eno (Salland), Hollandse Zorg, Energiek, Nedasco ONVZ, PNO Ziektekosten, VPZ, VVAA, ONVZ). Gemiddelde wachttijd in weken is; 32 weken (dit kan per locatie verschillen)
DSW/ Stad Holland/ inTwente Zorgverzekeraar/ Anno12 ZorgverzekeraarGemiddelde wachttijd in weken is; 32 weken (dit kan per locatie verschillen)
VGZ (verzekeringscombinatie; VPZ/ VGZ, Cares en Goudse, IZA, IZZ, SIZ, Trias, UMC, Unive, Uvit); Gemiddelde wachttijd in weken is;  32 weken (dit kan per locatie verschillen)
 

Voor 2019 hebben wij met alle verzekeraars een contract gesloten, behalve voor de verzekerpolissen van IptiQ (Promovendum, National Academic, Besured) en CZ (CZ, CZdirect, Nationale Nederlanden, Ohra). Heeft u een van de verzekeringspolissen bij IptiQ of CZ dan wordt de zorg door deze verzekeraar niet automatisch vergoed en moet u eerst de behandeling zelf betalen aan G-kracht psychomedisch centrum. Indien uw polis/ verzekeraar dit mogelijk maakt daarna de rekening bij uw verzekeraar in te dienen. U kunt er ook voor kiezen om naar een zorgaanbieder te gaan die wel een contract heeft afgesloten met IptiQ of CZ.

Wat als ik bij een verzekeraar ben aangesloten waarmee jullie geen contract hebben en ik WEL bij jullie in zorg wil komen gelet op jullie specialistische kennis en goede behandelresultaten?

1. Houdt u er rekening mee dat wij u een rekening sturen conform het geldende maximum-NZA-tarief voor het jaar waarin u bij ons bent gestart met uw zorgtraject. Wij brengen, conform de NZA-regels, de tijd in rekening van voorbereidingstijd, verslaglegging, overlegtijd met collegae en de tijd dat we contact met u hebben. Wij doen dit vanaf het moment dat we contact met u leggen. Wanneer u op Internet zoekt op NZA-tarieven ggz en jaar waarin u behandeling start dan kunt alle informatie vinden. 
2. G-kracht psychomedisch centrum heeft een WTZi-erkenning en een kwaliteitsstatuut en zal op de factuur die u krijgt ook het AGB-code van de instelling en BIG-nummer van de regiebehandelaar schrijven.
3. Wij gaan er vanuit dat u deze rekening volledig betaald en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur doet. Het is vervolgens aan u om na betaling aan ons de factuur bij uw verzekeraar in te dienen (meestal betalen verzekeraars een deel, rond de 64% van het NZa-tarief, van de kosten aan u terug. Zoek voor dat u aan de behandeling begint uit hoeveel % van de factuur de verzekeraar aan u betaalt. Het resterende bedrag is voor uw eigen rekening.) 
4. Bespreek vooraf met uw behandelaar in welke productgroep (BGGZ) u behandeld wordt of wat de verwachting is voor de DBC (SGGZ) en welk bedrag hier aan hangt. Het kan zijn dat in tussentijdse evaluatie naar voren komt dat een langere behandeling nodig is. Bespreek met uw behandelaar wat de financiele consequenties hiervan zijn.

Houdt u er aub rekening mee dat we gemiddelde tijden geven en dat dit dus een schatting is. De werkelijke wachttijd kan korter of langer zijn. 

G-kracht psychomedisch centrum heeft het aanbod van groepstherapie uitgebreid. Patienten die bereid zijn om deel te nemen aan een groepstherapie kunnen over het algemeen eerder in behandeling komen. Misschien goed om te weten dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat patiënten die groepstherapie volgen vergelijkbare of zelfs betere behandelresultaten behalen in vergelijking met patiënten die individuele therapie volgen. 


U kunt uw zorgverzekeraar informeren over de wachttijd, bijvoorbeeld wanneer deze veel afwijkt van de andere zorgverzekeraars. Zo weet uw zorgverzekeraar beter waar u behoefte aan heeft en kunnen zij hier ook rekening mee houden in het afsluiten van contracten. U kunt op deze manier de (toekomstige) wachtlijst positief beinvloeden. Ook kan de zorgverzekeraar u wachtlijstbemiddeling aanbieden. Dit kan ook betekenen dat de zorgverzekeraar voor u op zoek gaat naar een andere instelling/ zorgaanbieder die een kortere wachttijd heeft.
We willen u er daarnaast op attent maken dat u 1 keer per jaar kunt wisselen van zorgverzekeraar en daarmee sturing kan geven aan de zorg die u wilt hebben. Denk ook aan de mogelijkheid van de restitutiepolis die uw keuzevrijheid vergroot. Als u meer wilt weten over de kwaliteit van zorgverzekeraars op basis van onze ervaringen dan kunt u meer informatie op onze webpagina Zorgverzekeraars.

Namens G-kracht psychomedisch centrum,
Maarten de Boo
Michiel van Vreeswijk

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Onderstaande gegevens zijn nodig voor het versturen van een uitnodigingsbrief met daarin een afspraak voor een intakegesprek en voor het declareren van het intakegesprek + eventuele behandeling bij u of uw verzekering. Ook kan het zijn dat wij u vooraf nog benaderen voor het stellen van enkele vragen ter verduidelijking van uw hulpvraag.

Man Vrouw

(uw e-mailadres zal gebruikt worden voor versturen van ontvangstbevestiging en overig contact)
Ik heb de rechten en plichten en betaling van behandeling en diagnostiek gelezen.
Ik heb me op de hoogte gesteld van de gemiddelde wachttijd bij G-kracht psychomedisch centrum BV.
U gaat akkoord met aanleveren van uw diagnose + uitkomsten behandelmeting aan het SBG (zie voor meer informatie deze link):    Nee Ja
U gaat akkoord met het geanonimiseerd gebruiken van de diagnose + uitkomsten behandelmeting voor wetenschappelijk onderzoek bij G-kracht:    Nee Ja